Dražby

Aktuální dražba:

1Starší RD v Psárech

viz dražební vyhláška

DV1

DV2

DV3

Pozor- na domě vázne několik věcných břemen!!!

 

s kalkulačkou
 Výhody oproti přímému prodeji kupní smlouvou:
 •  daň z převodu nemovitosti platí vítěz dražby – vydražitel
 • daň z převodu nemovitostí se vypočítává z ceny, docílené při dražbě
 • změnu zápisu majitele v katastru nemovitostí zajišťuje dražebník
 • transparentnost – na dražbu může přijít kdokoli a to veřejnost či kontrola
 • veškeré vztahy mezi zájemcem o dražbu a dražebníkem jsou vyřešeny již ve smlouvě, která musí být uzavřena více než měsíc před dražbou a musí mít ověřené podpisy
 • zákonem daná povinná inzerce
 • vyvolávací cena nebývá částkou konečnou.
 • cena, dosažená vydražením, může být i výrazně vyšší !!!
 • nadstandardní inzerce v ceně služby
 • možno dohodnout postup uveřejnění dražby dle Vašeho přání nad rámec zákona
 • osobní korektní a loajální přístup ke klientovi
 • téměř dvacetileté zkušenosti v oboru
 • kvalita dle EU – ISO – 9001

Odkazy na uskutečněné dražby najdete tady