Spolupráce

Panacci si podavaj ruce

Úzkou vazbu máme s občanským sdružením ANE (Asociace nezávislých expertů)

Tato komunita sdružuje odborníky z různých profesí (právníky, odhadce movitého i nemovitého majetku, soudní znalce, realitní makléře, konkurzní správce, odborníka na ochranu majetku i osob, firmu, zajišťující facility management,  apod. ) s cílem navzájem si doplňovat potřebné informace, dále se vzdělávat, zajišťovat nejen sobě navzájem, ale i  klintům,  potřebné služby v co nejširším měřítku.  Veškeré služby jsou k dispozici pro kohokoliv i mimo ANE. Současně je vedení nakloněno vzít do svých řad další zájemce o spolupráci.

Pro bližší informace si můžete napsat: václav@pohodapraha.cz