Starší rodinný dům v Psárech (dražba)

Viz dražební vyhlášky níže.

DV 1

DV 2

DV3

POZOR! na domě vazne několik věcných břemen!

admin